Římskokatolická farnost sv. Josefa

Mgr. Jiří Zámečník

Mgr. Jiří Zámečník - administrátor excurendo
Farnost Halenkovice
Halenkovice 236
763 63 Halenkovice
mobil: 739 524 308
e-mail: faspytihnev@ado.cz

Když se modlíš - kladl na srdce Pán - nedělej to okázale, aby tě lidé viděli. Modli se ve skrytu, vejdi do své komůrky. A totéž platí pro pomáhání. Nevytrubuj to, jednej skrytě. Uvidí to Otec a to stačí. (Z homilie papeže Františka)

Budete-li i Vy chtít podpořit naši farnost, můžete přispět jakoukoliv částkou na účet u České spořitelny č. 1405320349 / 0800. Na požádání bude vystaven doklad o přijetí daru pro daňové účely. Děkujeme...