Svátost nemocných

1. březen 2015

V mnoha farnostech je udělována Svátost nemocných zpravidla 11. února, tedy o Mezinárodním dni nemocných, který je spojen s tímto datem.

Ve francouzských Lurdech 11. února 1858 došlo k prvnímu zjevení Panny Marie Bernardetě Souvirousové. Děvče sbíralo dřevo se svými kamarádkami před jeskyní Maissabielle. Uslyšela šum a poté uviděla ve zlatavém oblaku krásnou paní v dlouhém, bílém rouchu s růžencem v rukou. Paní, jak dívka zjevení nazývala, se později dala poznat jako Panna Maria, počatá bez poskvrny.

25. února 1858 P. Maria ukázala Bernardetě pramen. Díky zázračnému prameni dochází v Lurdech k mnoha uzdravením, jak tělesným, tak duševním. Proto byl zvolen 11. únor za Mezinárodní den nemocných.

V naší farnosti se stalo tradicí udělovat Svátost nemocných v době postní a to o třetí neděli, letos to bude 8. března 2015. Svátost nemocných může přijmout nejen nemocný, ale každý, kdo cítí, že mu ubývá sil. Tato svátost je doporučována také těm, kteří mají podstoupit chirurgický zákrok. Před přijetím Svátosti nemocných je doporučována zpověď, není však podmínkou, neboť svátost sama hříchy odpouští. Pokud člověk přijme svátost nemocných, aniž by vykonal Svátost smíření (zpověď) může přistoupit ke svatému přijímání.

Že byla Svátost nemocných, dříve označovaná jako pomazání nemocných, ve velké úctě u našich předků dokládá i moje zkušenost. Vždy, když stařenka byla nemocná, žádala "zavolat pana faráře". Po udělení svátosti bylo na ní vidět, jak se jí vracejí ztracené síly... Také si vzpomínám, že když se přihodilo něco v sousedství, třeba nepěkný pád, seběhli se sousedé, aby pomohli. Po zjištění stavu, často vyřkli větu: "Bude dobré zavolat doktora a pana faráře“.

Svátost nemocných je určena k posílení těla a povzbuzení ducha, v žádném případě to není svátost určená na rozloučení s tímto světem...