První svaté přijímání 31. května 2015

7. červen 2015

Jednou z největších slavností každé farnosti je Slavnost prvního svatého přijímaní. Tuto slavnost jsme slavili při mši svaté 31. května 2015. V letošním roce přistoupili poprvé k svatému přijímání tři děti, dvě děvčata Kája a Zuzanka a chlapec Štěpán.

Slavnost byla umocněna starostlivostí maminek, které bez ohledu na čas, vystrojily své děti do svátečních krojů. Děti s hořící svící obnovovaly své křestní sliby a v očích rodičů i prarodičů se dojetím objevila i slza radosti, která provází všechny významné rodinné události.

Těchto pár fotografií se snaží přiblížit slavnostní okamžiky, které prožívala celá farnost.

Přejeme dětem, aby tento den zůstal uchován v jejich srdci po celý život…