1. svaté přijímání v kostele sv. Josefa 1. 6. 2014

V neděli 1. června 2014 přistoupilo poprvé ke stolu Páně 13 dětí. Tento den byl významným nejen pro děti a jejich rodiny, ale pro celou naši farnost. Přinášíme pár fotografií, jako upomínku na tento slavnostní akt...