Stopy Krista v Jeruzalémě

Jeruzalém
22. březen 2016

Místa spojená s umučením Pána Ježíše v Jeruzalémě mnohému zůstanou vryta hluboko v srdci. Často jsou to nepopsatelné okamžiky, snad vteřiny, které člověk zažije na těchto místech.

Zahrada v Getsemanech dnes není tiché a romantické místo za hradbami města, ale místo ležící u rušné  hlavní silnice, která je městským okruhem.

Křížová cesta začíná na místě Pilátova paláce, ze kterého zůstal pouze kus oblouku. Kaple odkud vychází poutník na Via Dolorosa začíná v místě "vězení Krista“, tedy z místa, které je popsáno jako místo bičování a trním korunování. Cesta vede nejprve klidnou ulicí, následuje hlučný arabský trh a v zápětí poutník přichází do Chrámu Božího hrobu, který zastřešuje posledních pět zastavení. Dnešnímu poutníkovi zůstane v paměti úzká dlážděná ulice, kde jsou jednotlivá zastavení označena jeruzalémským křížem a nápisem; křik arabského trhu a množství poutníků procházejících chrámem. Tedy žádná téměř mystická místa, přibližující zastavení křížové cesty v našich kostelích...

Chrám božího hrobu je impozantní stavba, která se budovala několik staletí a spíše připomíná opevněnou tvrz. Lze vystoupat po několika vytesaných schodech do skály na místo, kde se poutník může s úctou dotknout místa, kde byl vztyčen kříž. Je zde vidět skálu, která pukla v okamžiku skonu P. Ježíše...

Dále poutník prochází kolem místa, kde bylo vloženo tělo Pána na klín jeho matky. Téměř jako kostel v kostele je místo hrobu Páně. Lze vstoupit na několik okamžiků do této "kaple" a dotýkat se kamene na němž byl uložen Pán... Tento chrám slouží 6  různým církvím, mimo protestantských. Jsou  zde zastoupeni řeckoortodoxní, arméni,  etiopané, koptové, římskokatolíci (řádem  františkánů) a syřané.

Často se poutník setká s tím, že na těchto posvátných místech tzv. "nic nezažije". Až se vrátí domů, potom prožití Velikonoc umocní i zážitky z putování. Velikonoční obřady budou prožívány jiným způsobem. Stejně jako jedna poutnice se podělila o své vzpomínky slovy:

"Víte, byla jsem tam, všechno jsem viděla a dnes čtu Písmo svaté jako detektivku..."