Revize

jezero
26. listopad 2018

Nedělí Krista krále, končí liturgický rok a následující nedělí vstupujeme do krásného období Adventu, který bychom měli prožívat v radostném očekávání narození Spasitele. Pokud něco končí, zpravidla se snažíme, aby to nové, co započne bylo lepší a my se vyvarovali svých chyb.

Máme před sebou týden, ve kterém nám liturgické texty pod zorným úhlem konce světa pomáhají provést revizi našeho konání. Den se krátí a dlouhé večery nám pomohou v našem přemítání co můžeme udělat lépe, čemu se raději vyhnout a kam chceme nasměrovat další rok naší životní pouti.

Čas adventu není přece časem, určeným pro předvánoční pětiboj, který zahrnuje úklid, pečení, shánění dárků, veselé rozlučky na pracovišti a nervozitu z toho že nejsme schopni zvládnout vše, co se podbízí v reklamě...

Advent je čas ztišení a čekání na to „nové“ co přinese Spasitel. Třeba to, že objevíme jak jsou naše děti úžasné, když společně budeme vyrábět vánoční výzdobu našeho domu. Zjistíme, že naše maminky nás pouze nepoučují jak připravit nejlepší večeři, ale jsou to nesmírně moudré ženy, které nám svými postřehy ušetří spoustu času. Objevíme, že naši sousedé jsou přijemní lidé, kteří jsou ochotni pohlídat naše děti, když není nikdo po ruce, ale také rádi poradí tam, kde jsme v koncích....

Můžeme, ale také zjistit, že naši přátelé, se kterými trávíme spoustu času, nejsou Ti přátelé, kteří půjdou s námi i tehdy, kdy nesvítí slunce a tam, kde je třeba přiložit ruku k dílu...

Stačí pouze snížit rychlost, vždyť v tento čas i příroda odpočívá. Budeme-li mít oči a srdce otevřené a pokud budeme naslouchat i poslouchat, ale také vnímat, nikoliv jenom mluvit a neustále někam chvátat, potom nás tento čas může nasměrovat do nového roku s novými předsevzetími. Budeme je skutečně prožívat a uskutečňovat. Neskončí stejně jako vánoční čas s uložením vánočních ozdob do krabice.

Díky otevřenému srdci můžeme potvrdit slova tvůrce Narnie C.S.Lewise:

„Věřím v křesťanství,
jako věřím, že vyšlo slunce,
nikoli jen proto, že ho vidím,
ale proto, že díky němu vidím všechno ostatní.“