Prosba za ochotníky pro pomoc při kostelnické službě

kalich
28. únor 2015

Žádný kněz se v kostele a ve farnosti neobejde bez spolupracovníků... Čím více dobrovolníků je ochotno "přispět svou troškou do mlýna", tím bohatší je život celého společenství farnosti. Všichni víme, jaký úsměv a radost může vyvolat jen přítomnost malých ministrantů při mši svaté. Rovněž si dovedeme představit nebo i máme zkušenost, jak může atmosféru při svatbě umocnit majestátný zvuk varhan spolu s krásnými zpěvy a naopak jak ochuzený by byl svatební obřad bez hudby.

Jedna z nejdůležitějších funkcí ve farnosti je bezesporu úloha kostelníka či kostelnice. I když tato osoba není nikdy příliš vidět ani slyšet, vytváří velmi důležité zázemí jak pro kněze, tak i pro všechny návštěvníky kostela. Kostelnická činnost není složitá, ale velmi odpovědná.

Je rozdíl, zda přijdu do studeného kostela, kde není nic připraveno a kde kněz s ministranty nervózně a chaoticky pobíhá, protože někde něco při liturgii chybí, nebo jestli přijdu do chrámu, kde už předem někdo zatopil a vše připravil a nachystal, aby obřad mohl plynule proběhnout a přinést obohacení pro všechny přítomné.

Myslím si, že by pro kostelnickou činnost neměl "být zaučen" jen jeden člověk, kterého pak služba velmi omezí. Bylo by lepší, kdyby se zapojilo více ochotných duší, které by se pak mohly zastoupit a posloužit druhým svou činností.

Budu vděčný za každou nabídnutou pomoc pro kostel. Rovněž si velice vážím vás, kteří se modlíte za farnost a za činnost, která se v ní děje.