Příspěvky

O pečeti Ducha svatého

diplom, smlouva
2. prosinec 2018

Co si fakticky představit pod svátostí biřmování? Lecjaké poučky a definice známe, ale jak je to skutečně? Biřmovanci mohou být v očích druhých (vesměs ale neodůvodněně) těmi, co jsou ve své víře dále a hlouběji. Ještě horší je, pokud by si to o sobě ve své pýše mysleli i biřmovanci sami. Někdo čeká od této svátosti jisté...

Revize

jezero
26. listopad 2018

Nedělí Krista krále, končí liturgický rok a následující nedělí vstupujeme do krásného období Adventu, který bychom měli prožívat v radostném očekávání narození Spasitele. Pokud něco končí, zpravidla se snažíme, aby to nové...

Konce světa

Ježíš
26. listopad 2018

Už se to trochu plete. Jen člověk přijde touhle dobou do kostela, hned slyší, že hvězdný svět se zachvěje a nezůstane kámen na kameni. A pak se vrátí domů, pustí si zprávy – a před očima zase padá, co může. A mnozí se u toho tváří...

Izrael

Jeruzalém
25. listopad 2016

Dne 9. listopadu 2018 jsem se na Orlovně zúčastnila přednášky „Židé v Izraeli a nahlédnutí do života minulých a současných dnů“ s Mgr. Hanou Brigitou Reichsfeld. Původně jsem si myslela, že se přednášky nezúčastním, ale díky tomu, že můj 22 měsíční syn usnul dříve, mohla jsem prožít tento nezapomenutelný zážitek...

Bůh s námi

hřbitovní věnec
6. listopad 2018

V těchto dnech mnohem více vzpomínáme, stojíce u pomníků či procházejíce hřbitovy, na všechny ty, kteří opustili tento svět. Na náhrobcích čteme jména lidí, jejichž životy se nějak protkly s našimi. Dušičkový čas je víc než kdy jindy časem teskné melancholie, sentimentu...

Sestra Heřmana

sestra Heřmana
3. listopad 2018

Na rodinné slavnosti jsme potkali mladou ženu, z níž vyzařovala vyrovnanost a pohoda. Tím čím se lišila od ostatních byly černé šaty a závoj. Byla představena jako sestra Heřmana, členka kongregace sester Těšitelek Božského Srdce Ježíšova. Požádala jsem sestru Heřmanu o krátký rozhovor...

Jak vzpomínáme...

Hřbitov v Jižním Tyrolsku
27. říjen 2018

Den se pomalu krátí a každým dnem přichází večer o něco dříve. Měsíc říjen se svoji krásou barevné přírody pomalu končí svou vládu, aby nastoupil listopad a s ním i svátek Všech svatých a památkou na všechny věrné zemřelé. Temnota je vždy poražena...

Stránky