Povídání o pouti do Lurd

před jeskyní

 

 

 

 

Kdy:    čtvrtek 30. května 2019

 

Kde:    Fara Halenkovice

 

Čas:     18:00 hodin

 

 

Pouť je setkáním, je obětí a je také spojená s modlitbou a s pokáním. Pro některé je pak také hledáním. Hledáním štěstí, vnitřního klidu, očisty a jistě také Boha…

 

 

O  putování do nejznámějšího poutního místa v Evropě, které přitahuje stále mnoho poutníků bude povídat paní Miriam Lukášová