Povídání o pouti do Medugorje

Panna Marie

 

 

Kdy: čtvrtek 28. března 2019

Kde: Fara Halenkovice

Čas: 18:00 hodin

 

Účastnit se pouti znamená mnohá dobrodiní, která může poutník
na své cestě zakusit. Jsou to duchovní prožitky. Potkáváme se
s mnoha dalšími poutníky a sdílíme s nimi kus společné cesty…

 

O putování do nejmladšího poutního místa v Evropě,
které přitahuje stále více poutníků bude povídat ...

pan Václav Kalivoda