Proč slavíme pouť třetí neděli po Velikonocích

pouť
19. duben 2015

Kostel v Halenkovicích byl posvěcen 29. března 1789 děkanem Janem Papežem z Napajedel. Za patrona kostela byl zvolen sv. Josef, Snoubenec Panny Marie a ochránce Církve svaté. Podíváme-li se do starého kalendáře, zjistíme, že v průběhu roku se slavilo několik svátků sv. Josefa. Také naši předkové zvolili svátek sv. Josefa ochránce, který byl stanoven na třetí středu po Velikonocích. Pouť ke cti sv. Josefa byla potom přenesena na následující neděli, tj. na třetí neděli po Velikonocích.

Druhý Vatikánský koncil provedl řadu reforem, které mimo jiné zahrnovaly i zrušení některých svátků. Mezi ně, patřil i svátek Ochrany sv. Josefa. Přestože byl svátek zrušený, pouť se tradičně konala vždy třetí neděli po Velikonocích.

70. léta minulého století tradicím moc nepřála a tak "z moci úřední" byl termín pouti přenesen na první neděli po 1. květnu. Teprve v roce 1990 se termín pouti vrátil zpět na třetí neděli po Velikonocích. Jsem přesvědčena, že pouť by se měla slavit tak, jak je vžitá a neměl by její termín být různě měněn. Vždyť sv. Josef si zasloužil, abychom ho ctili a prosili o jeho ochranu neustále a nejen ve dnech, kdy je jeho svátek uveden v kalendáři.

Bohoslužba o halenkovické pouti:

Pouť je vždy velkou událostí a svátkem celé farnosti. Proto, když se vydáme na návštěvu pouti, měli bychom nejdříve v kostele prožít slavnostní bohoslužbu a poté teprve "pouťovat". Přece bez kostela a sv. Josefa bychom žádnou pouť slavit nemohli. V neděli 26. dubna 2015 bohoslužba začíná již v 9:30 hod !!!