Pastorační program farnosti Babice

farní kostel sv. Cyrila a Metoděje v Babicích

Páteční mše svaté v zimním čase budou v 18.00 hod. (Čas se nemění.)

 

Září 2019

 • 27. září - mše svatá ze slavnosti sv. Václava

 

Říjen 2019

 • úterý 1. říjen - 17:00 h mše svatá v Kudlovicích v kapli Andělů strážných a návštěva nemocných

 • neděle 20. říjen - hodová mše svatá s poděkováním za úrodu a misijní neděle s misijní sbírkou

 

Listopad 2019

 • sobota 30. listopad - v 16:00 h Kudlovice obřad žehnání adventních věnců u Strmenských

 • pátek 1. listopad - 16:30 h mše svatá ve hřbitovní kapli a dušičková pobožnost

 • úterý 5. listopad - 17:00 h Kudlovice obecní úřad – mše svatá a návštěva nemocných

 • neděle 24. listopad - Slavnost Ježíše Krista Krále, na závěr mše svaté požehnání, v Kudlovicích bude na obecním úřadě výroba adventních věnců

 

Prosinec 2019

 • Během doby adventní bude aktivita pro děti (zřejmě příprava jesliček pro Ježíška), po farnosti bude opět po domech putovat socha PM fatimské

 • neděle 1. prosinec - 1. adventní neděle – žehnání adventních věnců při mši svaté

 • úterý 3. prosinec - 17:00 h Kudlovice mše svatá na obecním úřadě a návštěva nemocných

 • pátek 20. prosinec - 6:45 h ráno rorátní mše svatá nejen pro děti a po mši svaté snídaně na faře – jsou zváni všichni

 • sobota 21. prosinec - 16:00 h vánoční svatá zpověď s cizím zpovědníkem

 • neděle 22. prosinec - 4. neděle adventní

 • pondělí 23. prosinec - dopoledne – úklid a výzdoba kostela, a také návštěva nemocných se zpíváním koled (děti a mládež)

 • úterý 24. prosinec - 20:00 h vánoční mše svatá Babice, 21:30 vánoční mše svatá Kudlovice

 • středa 25. prosinec - 7:15 h mše svatá, slavnost Narození Páně

 • čtvrtek 26. prosinec - 7:15 h mše svatá, svátek sv. Štěpána, odpoledne ve 14:00 h setkání dětí v kostele u jesliček + zpěv koled

 • pátek 27. prosinec - mše svatá není

 • neděle 29. prosinec - svátek Svaté rodiny, při mši svaté obnova manželských slibů

 • úterý 31. prosinec - 17:00 h požehnání na závěr občanského roku

 

Leden 2020

 • středa 1. leden - Nový rok (slavnost P.M. Matky Boží) - zasvěcený svátek - mše svatá jako v neděli v 7:15 h

 • pátek 3. leden - 18:00 h mše svatá a na závěr požehnání koledníkům

 • sobota 4. leden - odpoledne po vesnicích (Babice a Kudlovice) tříkrálová sbírka

 • neděle 5. leden - 7:15 h mše svatá ze slavnosti Zjevení Páně (Tří králů), při mši svaté žehnání vody, kadidla, křídy a zlatých předmětů

 • úterý 7. leden - 17:00 h Kudlovice mše svatá na obecním úřadě a návštěva nemocných

 • neděle 12. leden - 7:15 h svátek Křtu Páně (končí doba vánoční)

 • Výhledově 13. ledna pondělí v 17:00 - setkání farníků na obecním úřadě