Pastorační program farnosti Babice

farní kostel sv. Cyrila a Metoděje v Babicích

Páteční mše svaté v zimním čase budou v 18.00 hod. (Čas se nemění.)

 

Leden 2020

 • středa 1. leden - Nový rok (slavnost P.M. Matky Boží) - zasvěcený svátek - mše svatá jako v neděli v 7:15 h

 • pátek 3. leden - 18:00 h mše svatá a na závěr požehnání koledníkům

 • sobota 4. leden - odpoledne po vesnicích (Babice a Kudlovice) tříkrálová sbírka

 • neděle 5. leden - 7:15 h mše svatá ze slavnosti Zjevení Páně (Tří králů), při mši svaté žehnání vody, kadidla, křídy a zlatých předmětů

 • úterý 7. leden - 17:00 h Kudlovice mše svatá na obecním úřadě a návštěva nemocných

 • neděle 12. leden - 7:15 h svátek Křtu Páně (končí doba vánoční)

 • Výhledově 13. ledna pondělí v 17:00 - setkání farníků na obecním úřadě

 • neděle 26. leden - setkání u kávy na faře

 

Únor 2020

 • neděle 2. únor - svátek Uvedení Páně do chrámu a svatoblažejské požehnání

 • neděle 9. únor - pomazání nemocných v kostele

 • úterý 11. únor - mše sv. v Kudlovicích a návštěva nemocných

 • pátek 14. únor - návštěva nemocných doma s udělením svátosti pomazání nemocných

 • neděle 23. únor - setkání u kávy na faře

 • středa 26. únor - Popeleční středa (přísný půst) a v 18.00 bohoslužba slova s udílením popelce

 • Během postní doby se nabízí postní aktivita pro děti i dospělé

 

Březen 2020

 • neděle 1. březen - udílení popelce všem ostatním

 • neděle 1. březen - Pobožnosti křížové cesty v neděli ve 14:00 h odpoledne. Zajistí se rozpis dozadu do kostela.

 • úterý 3. březen - mše sv. v Kudlovicích a návštěva nemocných

 • neděle 8. březen - v 18:00 h duchovní postní obnova v kostele

 • neděle 22. březen - pěší pouť k soše sv. Josefa u Kudlovic po křížové cestě v Babicích

 • neděle 22. březen - v 18:00 h duchovní postní obnova v kostele

 • pátek 27. březen v 18:00 h - mše sv. ze slavnosti Zvěstování Páně

 • neděle 29. březen - Kafara - setkání u kávy na faře

 • úterý 31. březen - adorační den farnosti, 9:00 h výstav, odpoledne ukončení adorace v 18:00 h. Připraví se rozpis služeb

 

Duben 2020

 • sobota 4. duben od 15:00 h - velikonoční svatá zpověď s cizím zpovědníkem

 • neděle 5. duben - v 18:00 h duchovní postní obnova v kostele

 • Velikonoce – Květná neděle (5. 4.)

 • Zelený čtvrtek (9. 4.) v 18:30 mše svatá

 • Velký pátek (přísný půst) v 15:00 h obřady Velkého pátku

 • Bílá sobota – adorace u Božího hrobu od 9:00 h do večerních obřadů Vzkříšení ve 19:00 h

 • Neděle Zmrtvýchvstání – žehnání velikonočních pokrmů

 • Na Velikonoční pondělí mše svatá jako v neděli a překvapení pro ženy.

 • neděle 26. duben - Kafara – setkání u kávy na faře

 

Květen 2020

 • Májové pobožnosti budou v Babicích v Po, Út, St, Čt v 18:00 h a v pátek po mši sv. mariánské litanie. V Kudlovicích v Po-Pá v 19:00 h májové pobožnosti asi v kapli

 • úterý 5. květen - mše sv. v Kudlovicích a návštěva nemocných

 • neděle 10. květen - den Matek

 • pátek 22. květen - mše ze slavnosti Nanebevstoupení Páně.

 • sobota 23. květen - děkanátní pouť za obnovu rodin a kněžská povolání v Olomouci. (pro děkanát Uherské Hradiště).

 • neděle 31. květen - Kafara – setkání u kávy na faře

 

Červen 2020

 • úterý 2. červen - mše sv. v Kudlovicích a návštěva nemocných

 • pátek 5. červen - Noc kostelů

 • sobota 6. červen - obecní slavnost oslavy 800 let od první písemné zmínky obce, dopoledne v 10:30 h mše svatá

 • pátek 14. červen - slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo)

 • neděle 28. červen - Kafara – setkání u kávy na faře

 • úterý 30. červen - mše sv. v Kudlovicích a návštěva nemocných

 

Červenec 2020

 • neděle 5. červenec - pouť (patrocinium) sv. Cyrila a Metoděje

 • neděle 26. červenec - Kafara – setkání u kávy na faře

 

Srpen 2020

 • V srpnu – pouť farníků z Kudlovic na Svatý Hostýn

 • úterý 4. srpen - mše sv. v Kudlovicích a návštěva nemocných

 • neděle 16. srpen - mše ze slavnosti Nanebevzetí PM + žehnání bylin

 • 16. - 21. srpen - putovní tábor pro děti

 • neděle 30. srpen - žehnání aktovek a požehnání do nového školního roku, po mši svaté Kafara – setkání u kávy na faře

 

Září 2020

 • úterý 1. září - mše sv. v Kudlovicích a návštěva nemocných

 • neděle 6. září - Den farnosti -120 let od posvěcení kostela