Pastorační program farnosti Babice

farní kostel sv. Cyrila a Metoděje v Babicích

Páteční mše svaté v zimním čase budou v 18.00 hod. (Čas se nemění.)

 

Říjen 2018

 • neděle 21. října - hodová mše svatá, poděkování za úrodu a misijní neděle s misijní sbírkou

 

Listopad 2018

 • pátek 2. listopadu - 16:00 h mše svatá ve hřbitovní kapli a dušičková pobožnost

 • úterý 6. listopadu - 18:00 h Kudlovice – návštěva nemocných

 • neděle 25. listopadu - Slavnost Ježíše Krista Krále

 

Prosinec 2018

 • sobota 1. prosince - v 16:00 h Kudlovice, obřad žehnání adventních věnců u Strmenských

 • neděle 2. prosince - 1. adventní, žehnání adventních věnců při mši svaté

 • úterý 4. prosince - 17:00 h Kudlovice mše svatá na obecním úřadě a návštěva nemocných

 • pátek 21. prosince - 6:45 h ráno rorátní mše svatá nejen pro děti a po mši svaté snídaně na faře

 • sobota 22. prosince - 16:00 h vánoční svatá zpověď

 • neděle 23. prosince - 4. neděle adventní

 • pondělí 24. prosince - 20:00 h vánoční mše svatá Babice, 21:30 h vánoční mše svatá Kudlovice

 • úterý 25. prosince - mše svatá slavnost Narození Páně v 07:15 h

 • středa 26. prosince - mše svatá svátek sv. Štěpána v 07:15 h, odpoledne ve 14.00 setkání dětí v kostele u jesliček a zpěv koled

 • pátek 28. prosince - mše svatá není

 • neděle 30. prosince - svátek Svaté rodiny, při mši obnova manželských slibů a požehnání na závěr občanského roku

 

Leden 2019

 • úterý 1. leden - Nový rok (slavnost P. M. Matky Boží) – zasvěcený svátek – mše svatá v 07:15 h

 • pátek 4. ledna - 18:00 h mše svatá a na závěr požehnání koledníkům

 • sobota 5. ledna - odpoledne po vesnicích (Babice a Kudlovice) tříkrálová sbírka

 • neděle 6. ledna - 07:15 h slavnost Zjevení Páně (Tří králů), při mši svaté žehnání vody, kadidla, křídy a zlatých předmětů

 • úterý 8. ledna - 17:00 h Kudlovice mše svatá na obecním úřadě a návštěva nemocných

 • neděle 13. ledna - 07:15 h slavnost Křtu Páně (končí doba vánoční)