Oprava farní budovy 2016

farní sál v přízemí
17. prosinec 2016

Vzhledem k zájmu o informace k opravě farní budovy, Vám chceme sdělit několik věcí k probíhajícím pracím. V letošním roce byly provedené nutné oseky vlhkých omítek v přízemí budovy a odstranění prohnilých podlah ve dvou místnostech. Po odstranění omítek byly osazeny nové rozvody elektroinstalace, vody, topení a nového rozvaděče.

Následovalo vybourání starých oken a montáž nových, nové omítky, podlahy, podhledy a dokončovací práce ve dvou spodních místnostech. V těchto prostorách jsme již mohli uskutečnit letošní misijní jarmark . Byli jsme velmi rádi, že "cestu" na faru znovu našla spousta lidí, kteří zavzpomínali na časy svého mládí, kdy tuto budovu navštěvovali pravidelně. Opravené místnosti již slouží jako zkušebna pro scholu i pro farní „spolčo rodin“.

V následujícím roce je naplánována výměna oken ve 2. np, výměna vstupních dveří, dokončení podlah ve vstupu a kanceláři a realizace sociálního zařízení v přízemí. Samozřejmě je vše závislé na financích. Na realizaci oprav se podílí i obec Halenkovice, které tímto, za poskytnutí nejen financí ale i bezplatného odvozu vybourané sutě, děkujeme. Dále děkujeme panu Vašíčkovi za výmalbu a rodině Janečkové za řešení veškeré elektroinstalace.

Doufejme, že nejen na faru, ale i velkou zahradu najde cestu v příštím roce více lidí, kteří vytváří skutečné farní společenství.

kancelářelektrický kotel