Oprava farní budovy v roce 2017

16. červen 2018

Návštěvníci webových stránek farnosti jsou pravidelně informováni o opravách, které probíhají na farní budově. V roce 2017 byly provedeny další stavební práce, které mohli zaznamenat všichni, kteří prochází kolem. V druhém podlaží byla vybourána dřevěná okna, která již dosloužila svému účelu. Nahradila je nová plastová včetně vnitřních parapetů. Nová okna by měla přispět i k úspoře vynaložených energií při vytápění. K zateplení budovy přispěla nemalým dílem i výměna vstupních dveří. Oprava přízemní místnosti (sálu) si současně vyžádala i nutnou rekonstrukci sociálního zařízení, které již plně slouží svému účelu.

Díky opraveným prostorám fary jsou zde v zimních měsících (zpravidla od ledna do března) slouženy mše svaté ve všední dny. Nejeden farník při vstupu do místnosti odkládá kabát či bundu, neboť na rozdíl od mrazivého kostela, je zde příjemné teplo. Na faře se také pravidelně schází schola, která zde nalezla vyhovující prostory k nácviku písní.

Opravená fara je místem, kde se můžeme setkávat v rámci farního společenství. Největší akcí, která se zde konala již druhým rokem je misijní jarmark o říjnové misijní neděli. Ne vždy je v tuto dobu příznivé počasí a na faře je místo a zázemí, kde si můžeme chráněni před větrem, zimou a případně i deštěm povídat a navíc můžeme i přispět na misijní dílo.

Po slavné mši svaté u příležitosti svátku Svatého Josefa, patrona farnosti, se zde uskutečnilo první setkání farníků, které se vyznačovalo příjemnou atmosférou, což dokládají i přiložené fotografie. Bylo by dobré, pokud by se toto setkání stalo novou tradicí a vždy po slavení eucharistie ke cti patrona farnosti, bychom se sešli v pěkném prostředí fary na malé agape.

Čas neúprosně běží a je třeba v započatém díle dále pokračovat. V letošním roce 2018 by měla být zahájena částečná oprava venkovní fasády, která přispěje k "probuzení farní budovy do krásy“.

Oprava fary a její údržba včetně údržby velké farní zahrady si vyžaduje nemalé finanční prostředky, ale také i obětavou práci dobrovolníků, bez níž by nebylo možno tento majetek řádně spravovat a uchovat nejen pro nás, ale i pro další generace. Zveme proto každého, který se chce zapojit do společného díla a je ochoten se podílet na této činnosti.

Obci Halenkovice patří velké poděkování za příspěvky, které poskytla na opravu a údržbu farní budovy.

Nová okna, koupelna...

koupelnasprchový koutnová oknanová oknasetkání farníků