Bohoslužba v rodině

21. říjen 2020

V naší zemi nastala situace, kdy není pro mnohé z křesťanů možné přijít na nedělní mši svatou.
Jak připravit malou domácí bohoslužbu? Docela snadno!
Lze využít základních modliteb například: modlitba.cz
Pokud chceme připravit bohoslužbu pro více lidí, závisí na tom, zda budou přítomné děti a jakého věku.
Nabízíme návody, které si lze podle okolností přizpůsobit vašim podmínkám: