Pouť do Říma na kanonizaci Anežky Přemyslovny v listopadu 1989

Padova

Očima jednoho z účastníků výpravy - 2. část

Do města víry a svatého Antonína přijíždíme krátce po 2. hodině ranní. Po dlouhém bloudění po městě přistáváme konečně na správném náměstí, nedaleko katedrály. Pratto della Valle. Nádherně osvětlený park uprostřed s umělým kanálem, mosty a nekonečným sloupořadím....

Pouť do Říma na kanonizaci Anežky Přemyslovny v listopadu 1989

Anežka Přemyslovna

Dne 12. listopadu 2014 vzpomeneme 25. výročí kanonizace sv. Anežky České, která se uskutečnila v Římě. Deset tisíc poutníků z Čech, Moravy i Slovenska se účastnilo pouti do Říma u příležitosti této významné události.
Anežka se po celý svůj život snažila o pokoj v českých zemích a tak zabránila občanské válce, která hrozila zemi, když se Přemysl Otakar II. postavil proti svému otci Václavovi I. Jak říká stará legenda, bude-li Anežka svatořečena, nastane mír a pokoj po celé zemi...
Vraťme se nyní do doby před dvaceti pěti lety a sledujme osudy poutníků, jak je zachytil jeden z nich, redaktor Katolického týdeníku pan Mgr. Václav Štaud.

Poděkování...

misijní neděle v kostele
24. říjen 2014

Každoročně je jedna říjnová neděle velmi těsně spojena s misiemi. Věřící ve všech katolických farnostech světa se během Misijní neděle 19. října 2014 společně modlili a finančně přispěli do světového fondu solidarity, ze kterého jsou následující rok podporovány projekty na pomoc potřebným ve všech kontinentech skrze Papežské misijní...

Říjen a misie

misijní neděle v kostele sv. Josefa
14. říjen 2014

Drazí, v měsíci říjnu si více připomínáme misie. Misionářem by měl být každý z nás. Prvotně, tím jak žijeme, jak nás vnímají lidé, už tím se stáváme misionáři. Ukazujeme ostatním, že Bůh je láska. Není jednoduché najít správný okamžik, kdy a jak začít...

František varoval před samolibostí, tj. velmi závažnou duchovní chorobou

kněží v kostele sv. Marty
26. září 2014

Vatikán. Střežme se samolibosti, která nás vzdaluje od pravdy a dělá z nás mýdlovou bublinu – varoval papež František ve svém kázání při ranní mši v kapli Domu sv. Marty. Podnět si přitom vzal z dnešního čtení z knihy Kazatel a zdůraznil, že křesťané, byť prokazují dobro, musí neustále čelit pokušení "být viděni"...

Stránky