Misijní sbírka v kostele sv. Josefa

misie v kostele sv. Josefa
28. říjen 2016

V letošním roce jsme slavili  90. Misijní neděli. Jak uvádí web Paulinky.cz, misie a jejich podporu vložil Bůh do srdcí kněží a laiků v průběhu 19. století. V roce 1926 prohlásil papež Pius XI. díla za papežská a vyjádřil jim tak svou plnou podporu. Předposlední říjnovou neděli prohlásil za den misií.

Letošní nedělní sbírka při mši svaté pro potřeby misií dosáhla částky 10.174,- Kč. Všem dárcům patří upřímné poděkování, neboť osud misií jim není lhostejný a nezapomínají na své bližní.

Je třeba též poděkovat všem kdo přiložili ruku k dílu a podíleli se na organizaci a výrobě výrobků, které mohly být draženy na misijním jarmarku. Věříme, že Vaše ruka byla opět štědrá, jako už bývá tradicí naší farnosti a tyto prostředky budou sloužit všem potřebným.