Misijní neděle 22. říjen 2017

misijní mše sv.

 

"Stůjte oběma nohama na zemi a srdcem bydlete v nebi"  Don Bosco

Protože už v loňském roce jsme si s dětmi vyrobili nové propriety k přinášení darů na misijní neděli, mohli jsme se letos věnovat více výrobě produktů k prodeji na misijním jarmarku.

Setkávali jsme se už od září každou druhou sobotu. Pokud nám počasí dovolilo, začínali jsme naše schůzky na farní zahradě. Na zahradě jsem sbírali vlašské ořechy, které byly  nabídnuty k prodeji na misijním jarmarku. Na faře jsme se věnovali vyrobě dušičkových svícnů, knoflíkových andělíčků a také svatých obrázků. Pro jejich zhotovení jsme využili "ubrouskovou techniku".

S dětmi jsme si povídali o jednotlivých místech na zemi, kde je třeba pomáhat a proč je to tak důležité. Naše sobotní schůzky malých misionářů jsme vždy zakončili společnou modlitbou. Při povídání o sobotách jsme se nakonec rozhodli pro podporu salesiánského projektu v Bulharsku, konkrétně ve Staré Zagore. Salesiánská provincie v Praze působí v Bulharsku již 20 let a následuje Dona Bosca v práci s mládeží.

Jelikož prostory, které salesiáni využívají jsou nevyhovující, bylo rozhodnuto o stavbě kostela Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Staré Zagore. V těsném sousedství kostela se buduje vzdělávací centrum pro mládež. Proto jsme se rozhodli, podpořit našim výtěžkem z misijního jarmarku stavbu tohoto salesiánského centra se školou a kostelem, které mladým lidem umožní získat vzdělání a následně také práci.

Poslední sobota před misijní nedělí byla věnována nácviku přinášení darů v kostele, za doprovodu zpěvů scholy. Společně jsme vyzdobili kostel a pomocí nástěnek jsme chtěli představit všem farníkům místa, kde se misionáři snaží pomáhat všem potřebným. Díky všem maminkám malých misionářů, které nám přišly na pomoc při úklidu fary. Bez jejich pomoci bychom to sami nezvládli.

Po dobré zkušenosti loňského roku, byl uspořádán misijní jarmark opět v rekonstruované farní budově. Jelikož počasí spíše připomínalo chladný a nevlídný podzimní čas, bylo setkání po mši svaté na misijním jarmarku u teplého čaje a sladkého perníčku ve farním sále místem, kde se farníci mohli setkat. Společně si popovídali, prohlédli si jak pokračují práce na rekonstrukci fary. Ale také mohli podpořit dobré dílo a to zakoupením výrobků od našich dětí. Různé dobroty, které ještě malí misionáři stihli s maminkami připravit doma, se staly lákadlem pro mnohé "milovníky sladkostí", kteří také mohli pomoci podpořit projekt pro mládež. 

Odměnou, za naše úsilí a motivací do dalších let, byl výtěžek z tohoto jarmarku. Činil 7.850 Kč, tedy téměř o tři tisíce korun více než v loňském roce. Za to patří všem, kteří nás podpořili, a hlavně malým misionářům VELKÉ DÍKY!