Malí misionáři

děti s P. Tomášem
25. listopad 2019

"To, co děláme, je jen kapka v moři. Ale kdybychom to nedělali, ta kapka by tam chyběla."
(Matka Tereza)

Pokud otevřeme webové stánky salesiánského díla sadba, nalezneme krátký příspěvek o malých misionářích z Halenkovic a několik fotografií z misijního jarmarku, který dokumentuje jak děti chtějí pomoci svým kamarádům v dalekých zemích.

Jak to vše začalo nám bude vyprávět paní Kateřina Březíková, která se stará o naše malé misionáře.

Před dvěma lety jsem se seznámila s paní Mončekovou ze Salesiánské asociace Dona Boska (SADBA) na pouti na Velehradě při dnech "Lidí dobré vůle". Jelikož mne oslovily aktivity salesiánské asociace, kterých si nesmírně vážím, chtěla jsem proto přispět "svou troškou do mlýna".
Letošní misijní jarmark, je již pátým v řadě. Tedy je to již pět let, kdy jsme se s dětmi, jejich maminkami a babičkami zapojili o Misijní neděli do misijního díla, prostřednictvím misijního jarmarku.

V loňském roce byl výtěžek misijního jarmarku poslán do Bulharska na dostavbu kostela Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Staré Zagore. V těsném sousedství kostela se buduje vzdělávací centrum pro mládež, které mladým lidem umožní získat vzdělání a následně také práci.

Letos jsem dětem představila jiný projekt, a to Adopci na blízko, přičemž jsme si četli příběhy dobrovolníků salesiánské asociace, které byly publikovány. Cílem Adopce nablízko je pomáhat ohroženým dětem a mládeži v nejchudších částech světa. Aby pomoc měla opravdu smysl, proto asociace přemýšlela, co tyto děti nejvíce potřebují a jak se jim dá pomoci. Jedna z nejúčinnějších forem pomoci je dát dětem někoho, kdo se jim bude s láskou věnovat a doprovázet je.

Proto se asociace rozhodla podporovat dobrovolníky, kteří pak část svého života věnují chudým a potřebným dětem. Prostřednictvím projektu Adopce nablízko jim pomáhá asociace vycestovat tam, kde je nejvíce potřebují např. Indie, Mexiko, Kongo, Tanzanie, Ekvádor, Angola a Ghana. Každé vyslání dobrovolníka s sebou však nese určité finanční náklady. Je třeba zajistit jeho vyškolení, letenku, vízum, očkování, podporu během pobytu a mnoho dalšího. Projekt Adopce nablízko umožňuje „adoptovat“ si tyto dobrovolníky a jejich prostřednictvím tak pomáhat i chudým dětem a mládeži na mnoha místech světa.

Vždy se scházíme s dětmi od září každou druhou sobotu na faře a do misijní neděle se věnujeme vytváření výrobků na tuto krásnou akci:
- na farní zahradě jsme posbírali jablíčka a ořechy, které jsme s dětmi usušili. Vše jsme krásně zabalili a vytvořily se krásné dárkové balíčky, kterými mohli zájemci podpořit dobré dílo
- vyrábíme různé dušičkové věnečky
- navlékáme z korálků růžence
- největším přínosem je nabídka misijních koláčů a zákusků, které nám připravují maminky a babičky dětí.

Naši halenkovičtí farníci si už na tuto akci natolik zvykli, že takřka všichni se po misijní nedělní mši svaté přesunou na místní faru, kde se setkají při teplém čaji a něčem k zakousnutí a tak navštíví náš jarmark. Svým příspěvkem můžeme pomoci realizovat dobré dílo.
Ze zprávy o našem misijním jarmarku a přiložených fotografiích, měla Salesiánska asociace Dona Boska velkou radost a napsali nám… "Srdečně Vás zdravíme ze Sadby a děkujeme za velmi milou zprávu. To je úžasné! Moc si Vážíme nejen toho, že se děti takto zapojují na pomoc misiím, ale i Vašeho citlivého přístupu k nim a to, že pomáháte šířit dobrou myšlenku.

Rádi bychom dětem, které se schází jako malí misionáři, poslali magnetky jako takový milý dáreček.
Naši dobrovolníci, kteří právě pomáhají ve světě, nám posílají pěkné dopisy s fotografiemi. Pošleme Vám je, abyste si je mohli s dětmi přečíst nebo pověsit třeba do vývěsky, ať mohou mít radost ze společného dobra i lidé, kteří misijní jarmark podpořili.
Dá-li Pán, do Halenkovic ráda přijedu", píše závěrem svého poděkování paní Marie Jenišová ze Sadby. "Můžeme k Vám alespoň poslat nějakého dobrovolníka, pokud byste měli zájem o povídání o dobrovolnické službě. Ti, co se nám letos vrátili i ti, co už jsou zpátky nějakou dobu, jsou otevření různým prezentacím a povídání o své zkušenosti."