Letní večer II

letn9 ve4er
23. červenec 2016

Kouzelné slůvko

Moje maminka učila své vnuky, že vždy za každou věc, kterou dostanou, musí říci kouzelné slovíčko "DĚKUJI". Svěřila se starší dáma. "Jednou jsem nakupovala pečivo v pekárně a přede mnou byl školák z prvního stupně. V ruce svíral několik drobných. Když přišel na řadu, požádal o koláč. Prodavačka spočítala hotovost; do ceny koláče scházela celá koruna. Přesto šla a podala chlapci koláč. Vzal jej a kráčel za svým cílem. Ve vzpomínkách jsem viděla maminku, jak připomíná svým vnukům kouzelné slůvko… Tak jsem se osmělila a vyslovila větu: "A co kouzelné slůvko?" Chlapec se zarazil a odvětil: "Na shledanou."

Buďme vděční našim babičkám a maminkám, že nás naučily ona kouzelná slůvka, která nám pomáhají měnit svět...

 

Ano, mami

Velmi nenápadný starší muž se ujal slova. "Moje maminka mi vždy, když jsem odcházel z domova do školy připomínala: "Jirko, nezapomeň čepici." Jak jsem tuto větu nesnášel v pozdějším věku, kdy jsem objevil, že mimo maminky jsou i další krásná stvoření, která stojí za pozornost. Školu jsem opustil a odcházel jsem do práce a vždy než jsem zavřel dveře bytu mne vyprovázela slova: "Jirko, čepici!" A já skrze zuby vždy odpovídal "Ano, mami." Maminka odešla a já vždy než zavřu dveře svého bytu, beru z věšáku čepici a s úsměvem odpovídám sám sobě: "Ano, mami..."

S věkem se stáváme moudřejšími a větu, kterou jsme nesnášeli máme za něžnou vzpomínku na tu, která nám dala život a provází nás...

 

Kredit

Byla jsem vychovávaná v rodině, která se vždy v okamžicích jakékoliv ztráty obracela o pomoc ke sv. Antonínovi. Ať to byly klíče, ztracený šátek, památka, no prostě sv. Antonín patron věcí ztracených vždy pomůže a vyslyší naše prosby, zvlášť když vyvěrají z víry. Dala se do vzpomínání žena středního věku.

Jednou jsem přišla na parkoviště a nemohla jsem najít klíče od auta. Vyskládala jsem na kapotu celý obsah kabelky a nic. Prošla jsem kapsy na oděvu a taktéž nic. Vrátila se do kanceláře, ale také jsem klíče nenašla. Nedá se nic dělat, a obrátila jsem se s prosbou ke sv. Antonínovi. Jelikož klíče jsou atypické, o jejich zhotovení je třeba požádat ve výrobním závodě. Znovu jsem prošla všechna místa, kam jsem je mohla položit a nic se nedělo. Odhodlala jsem se tedy, že požádám o duplikát. Ještě než jsem stačila dopis napsat, otevřela jsem zásuvku, do které se  odkládá vyřízená korespondence. Na posledním dopise ležely ztracené klíče. Slíbený obnos jsem předala sv. Antonínovi do kasičky. V neděli jsem též přispěla a syn mi položil otázku: "Co jsi ztratila?" Odpovídám, že nic. "Aha, tak dobíjíš kredit?"

Jak výstižné přirovnání, mít kredit a být ve spojení. To je oč tu běží, bez spojení není možnost vyslat prosby, natož aby byly vyslyšeny...

 

Z moudrých židovských legend:

Člověk byl stvořen v šestý, poslední den před dnem odpočinku. Proč? Aby nezpychl, aby se mu mohlo říct: "Komár byl stvořen před tebou."