Den otevřených dveří 20. září 2014

U příležitosti oslav 380 let obce byl v sobotu 20. září 2014 od 12 - 14 hodin otevřen kostel a fara pro veřejnost...

interier fary
interier fary
bohoslužebná roucha
farní zahrada
pluviál
obraz P. Ježíše
interier fary
interier fary
interier fary
interier fary
interier kostela sv. Josefa
interier kostela sv. Josefa
interier kostela sv. Josefa
interier kostela sv. Josefa
interier kostela sv. Josefa
okno v kostele sv. Josefa
kostel sv. Josefa
kostel sv. Josefa
kostel sv. Josefa
kostel sv. Josefa

foto: (vl)