K zamyšlení

Ať žije válka…

Milan Glaser

Někteří politici mluví o válce jako by to byla počítačová hra a někdy se přitom tváří jako by hráli v akčním filmu hollywoodské produkce. Transatlantická civilizace však v moderních dějinách pojala válku jako stavební materiál. Je experimentálním potvrzením závěrů anglického přírodovědného samouka jménem Darwin, jehož vágním...

František varoval před samolibostí, tj. velmi závažnou duchovní chorobou

kněží v kostele sv. Marty
26. září 2014

Vatikán. Střežme se samolibosti, která nás vzdaluje od pravdy a dělá z nás mýdlovou bublinu – varoval papež František ve svém kázání při ranní mši v kapli Domu sv. Marty. Podnět si přitom vzal z dnešního čtení z knihy Kazatel a zdůraznil, že křesťané, byť prokazují dobro, musí neustále čelit pokušení "být viděni"...

Výbor OSN pro práva dítěte a sociální inženýrství

Už déle než půl století se zdá, že je za zavřenými dveřmi - v přeneseném, ale možná i doslovném smyslu – konstruována terminologie, která je nástrojem cíleného duchovního nátlaku na lidský rozum. Je již poněkud únavné sledovat, jak se v médiích, ale i ve veřejných institucích stále intenzivněji protiřečí triviální pravdě...

Co nás spojuje?

P. Ladislav Simajchl

Nejprvnější, nejjednodušší a nejúčinnější náš prostředek ke spojení s druhým člověkem, k navázání komunikace, jak se dnes říká, je náš úsměv. Přátelský, vlídný úsměv. Úsměv, pousmání, zaculení, to říká bližnímu, že nám není lhostejný. Kdosi to nazval: Spuštěný padací most k druhému, otevřené dveře...

Stránky