K zamyšlení

Výbor OSN pro práva dítěte a sociální inženýrství

Už déle než půl století se zdá, že je za zavřenými dveřmi - v přeneseném, ale možná i doslovném smyslu – konstruována terminologie, která je nástrojem cíleného duchovního nátlaku na lidský rozum. Je již poněkud únavné sledovat, jak se v médiích, ale i ve veřejných institucích stále intenzivněji protiřečí triviální pravdě...

Co nás spojuje?

P. Ladislav Simajchl

Nejprvnější, nejjednodušší a nejúčinnější náš prostředek ke spojení s druhým člověkem, k navázání komunikace, jak se dnes říká, je náš úsměv. Přátelský, vlídný úsměv. Úsměv, pousmání, zaculení, to říká bližnímu, že nám není lhostejný. Kdosi to nazval: Spuštěný padací most k druhému, otevřené dveře...

Stránky