Hospodaření farnosti

peněženka
8. březen 2018

Jak je to dané v naší zeměpisné šířce, zlom času kdy končí starý rok a následuje nový, je v období zimy. Počátkem roku nadcházejícího, zpravidla přichází ty největší mrazivé dny. Snad právě proto je to období, kdy v "teple domova" každý může analyzovat, co vše se událo v uplynulém roce a současně spočítat jaké výsledky hospodaření byly v tomto období dosaženy.

Na základě účetní závěrky, která byla zpracována, lze konstatovat, že Farnost Halenkovice v roce 2017 dosáhla příjmů, ale uskutečnila i výdaje související s její činností.

Přehled příjmů a výdajů 2017

  • Ve sbírkách farnosti bylo celkem vybráno 196 tis.
  • Pro život církve bylo odesláno (OA, misie, školstbví, charita aj.) 99 tis.
  • Přijaté nájemné celkem 148 tis.
  • OÚ Halenkovice poskytl dotaci k opravě fary 300 tis.
  • Oprava fary si vyžádala celkem 384 tis.
  • Provoz fary včetně energií a bohoslužebných výdajů 122 tis.
  • Kladný rozdíl hospodaření činil 47 tis.

Nájemné od T-Mobil bylo ukončeno k 31.12.2017 a farnost musí tuto skutečnost zohlednit ve svém hospodaření v roce 2018.

Účetní závěrka byla v souladu s platnou legislativou projednána a schválena na schůzi farní rady.