Boží tělo - 7. červen 2015

14. červen 2015

Slavnost Nejsvětější Trojice se slaví první neděli po Duchu svatém. Slavnost Těla a Krve Páně připadá na čtvrtek po Nejsvětější Trojici. Počátky svátku jsou ve 13. století. Svátek byl zaveden roku 1311 papežem Uranem IV. Lidově je tato slavnost označována za „Boží Tělo“ a svátek je zpravidla přenesen na následující neděli, letos 7. června.

V naší farnosti proběhla Slavnost Božího Těla v neděli 7. června při mši svaté v 10:15 h. Na obvyklém místě u kříže kostela, byl instalován venkovní oltář. K němu se ubíral průvod z kostela. Letošní slavnost proběhla za krásného počasí a za účasti krojovaných děvčat.

Boží tělo 2015
Boží tělo 2015
Boží tělo 2015
Boží tělo 2015
Boží tělo 2015
Boží tělo 2015
Boží tělo 2015
Boží tělo 2015
Boží tělo 2015
Boží tělo 2015
Boží tělo 2015
Boží tělo 2015
Boží tělo 2015
Boží tělo 2015
Boží tělo 2015
Boží tělo 2015
Boží tělo 2015
Boží tělo 2015
Boží tělo 2015
Boží tělo 2015

foto: (pb), (vl)