Boží tělo

o. Bohumil před oltářem
2. červen 2015

Slavnost Nejsvětější Trojice se slaví první neděli po Duchu svatém. Slavnost Těla a Krve Páně připadá na čtvrtek po Nejsvětější Trojici. Počátky svátku jsou ve 13. století. Svátek byl zaveden roku 1311 papežem Uranem IV. Lidově je tato slavnost označována za „Boží Tělo“ a svátek je zpravidla přenesen na následující neděli, letos 7. června.

Tato slavnost je spojena s eucharistickým průvodem. Za křížem kráčí malé i větší dívenky oděné jako družičky v nádherných bílých šatičkách nebo slavnostních krojích a z košíčků rozhazují květy, aby tímto způsobem byla uctěna Nejsvětější svátost, uložena ve zlaté monstranci, kterou nese kněz. Průvod vychází z kostela a postupně se zastavuje u jednotlivých oltářů, zpravidla byly vyzdobeny čtyři oltáře, a u každého z nich se konala krátká pobožnost. Na závěr se průvod vrátil do kostela. Lidé, kteří stáli podél cesty, kudy průvod procházel, v úctě poklekali a pokřížovali se, ne tak „nějak“, jak někteří činíme při vstupu do chrámu, ale s hlubokou úctou a pokorou.

V naší farnosti bude Slavnost Božího Těla slavena v neděli 7. června při mši svaté v 10:15 h. Na obvyklém místě u kříže kostela, bude instalován venkovní oltář. K němu se bude ubírat průvod z kostela. Aby byla letošní slavnost krásná, prosíme maminky, zda by vystrojily své dcerky za družičky.

 

Slavnost Těla a Krve Páně slavena na počátku měsíce června 2015 je hlavním dnem farností Národního eucharistického kongresu – NEK 2015. Na neděli 7. června padlo rozhodnutí ČBK, aby kostelní sbírka, která proběhne ve všech farnostech českých a moravských diecézí byla věnována na pokrytí nákladů souvisejících s NEK 2015. Je určena pro národní konferenci 15. – 17. října 2015 a pro zajištění hlavního kongresového dne v sobotu 17. října na centrálním brněnském náměstí Svobody. Mimo to by měla být použita na celou řadu doprovodných programů, páteční večerní koncert Podané ruce, jakož i závěrečné obnovení nové a věčné smlouvy s Bohem na Zelném trhu, pod katedrálou sv. Petra a Pavla.

Z Katolického týdeníku vybrala Miriam Lukášová