Poděkování...

misijní neděle v kostele
24. říjen 2014

Každoročně je jedna říjnová neděle velmi těsně spojena s misiemi. Věřící ve všech katolických farnostech světa se během Misijní neděle 19. října 2014 společně modlili a finančně přispěli do světového fondu solidarity, ze kterého jsou následující rok podporovány projekty na pomoc potřebným ve všech kontinentech skrze Papežské misijní dílo šíření víry (PMD ŠV), jehož počátky sahají do roku 1818.

I v naší farnosti jsme prožili tuto neděli v duchu solidarity se všemi potřebnými na celém světě. Všem, kteří pomáhali vytvořit zvláštní atmosféru mše svaté, patří upřímné poděkování. Těm, kdo měli otevřenou dlaň a srdce naslouchající slovům evangelia, patří zvlášť vřelé díky, neboť pomáháte měnit svět k lepšímu a stáváte se "solí země". Pán Bůh zaplať!!!