100. výročí narození Frà JOSEFA ZLÁMALA, O. MELIT.

Frà Josef Zlámal, O.Melit

"Nic jsem sobě nevymínil, vše jsem
Bohu odevzdal. Dej mi, Pane, duše,
vše ostatní si ponech, ať chudě žiji
a chud zemru."
Amen.

P O Z V Á N Í

na mši svatou slouženou v sobotu
27. června 2015 v 11:00 hodin
v kostele sv. Josefa v Halenkovicích
u příležitosti 100. výročí narození

Frà JOSEFA ZLÁMALA, O. MELIT.
Inf. převora Suverénního řádu
sv. Jana Jerusalemského z Rhodu a Malty

 

Ora et labora“. Modli se a pracuj bylo heslem sv. Benedikta. Bez modlitby by nebylo možno, aby se Pán Bůh dotknul člověka a změnil ho. Pouze ten, jehož se "dotkne Bůh" dokáže nést svůj kříž statečně a bez reptání. Je schopen dokázat to, co jiný nezvládne. Stává se tím, koho respektujeme, vážíme si ho a žádáme ho o radu na naši životní pouti. Poznáváme tohoto člověka, jako prostého a nenápadného, avšak něco zvláštního z něj vyzařuje. Přemýšlíme a nakonec nám v mysli vyvstane: "je aristokratem ducha".

1. července 2015 uplyne 100 let od narození halenkovského rodáka Frà Josefa Zlámala, O. Melit. Infulovaného převora Suverénního řádu sv. Jana Jerusalemského z Rhodu a Malty. Během svého života devadesáttři a půl roku prožil mnoho.

Narodil se v době první světové války, své dětství a mládí prožil v době první republiky. Druhá světová válka poznamenala studium na teologické fakultě a první roky v kněžské službě. S příchodem svobody odchází do pohraničí, aby zde pomáhal budovat vinici Páně. Následuje období prožité v "temnotě vězení", kde díky dalším statečným osobnostem, prozařuje světlo lásky a vzájemného přátelství… Po 10 letech je přivítán na svobodě nikoliv jako Pastýř, ale jako jeden z mnoha dělníků. Nežije své kněžství mezi čtyřmi stěnami, ale slouží všem těm, kdo jeho pomoc potřebují a požádají o ni.

S rokem 1967 přichází nový dekret na správu farnosti, nejprve Vlastibořice a následuje Hrubý Jeseník. V roce 1972 přijímá čestné členství v Maltézském řádu. Čas neúprosně plyne a s ním i život služebníka Páně.

V osmém desetiletí své životní poutě přichází do Prahy, aby se věnoval duchovní správě při chrámu Matky Boží pod řetězem na konci mostu. Zde prožil posledních 14 let svého života.

Na své životní pouti se setkal s mnohými lidmi. Mám za to, že tato setkání dokázala předávat vzájemné životní zkušenosti, které mnohým pomohly při jejich životním rozhodování.

Poslední odpočinek nalezl na našem hřbitově v rodinném hrobě, kam byly uloženy jeho tělesné ostatky, po mši svaté dne 3. 1. 2009.

Mše svatá u příležitosti 100. výročí narození Frà Josefa Zlámala, O. Melit., bude sloužena v sobotu 27. června 2015 ve farním kostele sv. Josefa, Snoubence Panny Marie a ochránce Církve svaté v Halenkovicích v 11:00 hodin.